Lichtwerk coaching voor bedrijf en team

Een bedrijf bestaat naast een gebouw, machines en geld, ook uit ‘menselijk kapitaal’. Het aantrekken van de juiste mensen en de juiste samenwerking tussen mensen betaalt zich terug in bedrijfsresultaten, enthousiasme, verandervermogen, werksfeer en veerkracht van werknemers en teams.

Werknemers zijn echter ook ‘gewoon’ mensen met hun eigen normen en waarden, drijfveren, achtergronden, persoonlijke (gezins) situaties, uitdagingen, problemen etc. Als iedereen lekker in zijn vel zit en de samenwerking goed is, wordt de meeste waarde toegevoegd aan het bedrijf. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor de werknemers en ze echt te zien, te horen én te weten wat er individueel speelt bij werknemers en tussen werknemers onderling.

Als jij je zorgen maakt over medewerkers of niet verder komt in de ontwikkeling van medewerkers of teams, kun je bij mij terecht. Pas wanneer je inzicht hebt, kun je verantwoordelijkheid nemen en eventueel situaties veranderen. Dit geldt voor alle niveaus binnen het bedrijf: van werknemer zelf, tot leidinggevende, tot directielid of van team tot team. Ik zal mij met mijn Pleiadisch Lichtwerk skills afstemmen op de situatie die verandering vraagt. Daarbij zal ik praktische handvatten geven en coaching om de opgedane inzichten ook daadwerkelijk te kunnen beleven en integreren.

Ik heb inmiddels 15 jaar ervaring met het leiden en begeleiden van teams. Ik kan helpen om inzicht te geven bij onder andere de volgende vragen:

  • Welke ‘soort’ mensen zitten er in het team, wat drijft ze en waarom vormen zij dit team?
  • Hoe is/wordt het team gevormd? Heeft iedereen zijn plek?
  • Wat speelt er nou echt binnen een team? Wat is de dynamiek en waarom?
  • Waar liggen de (nog ongeziene) kwaliteiten en valkuilen van de teamleden?
  • Wat hebben de teamleden van elkaar nodig?
  • Wat speelt er in het onderliggende veld van een team of tussen teams?
  • Welke soort aansturing vraagt een team?
  • Wat voor leidinggevende wil je zijn en pas je bij het team?
  • Hoe kun je jezelf ondersteunen als leidinggevende, hoe weet je ‘dat je het goed doet’?
  • Hoe kan de samenwerking tussen de verschillende teams op elkaar worden afgestemd?
Whatsapp openen
Hoe kan ik je helpen?
BeWell Healing
Hoi, type hier je bericht: